Pár vět o nás

KLaPEMe – Klára a Pepan Mencl
jsou naše profesní stránky, kde zjistíte co jsme dělali, co právě děláme a co plánujeme.

O tom jak jsme se dostali k hospitality se dočtete na následující stránce.

 

Klára; dříve jsem se zabývala hlavně výživovým poradenstvím, chemií v potravinách a jejich složení, pod značkou MENCL STYLE. Následně pak prodejem profesionálních analyzátorů tělesného složení Tanita v MENCL DIAG. Souběžně jsem se začala intenzivně věnovat metodě SRT, které se úspěšně věnuji dodnes.

Jak se mi dařilo se dočtete v referencích.

V naší firmě zajišťuji poradenství v oboru výživa, zabývám se nákupem a provozem. Dále se starám hlavně o ekonomiku, účetnictví a HR.

 

Pepan; mám na starosti on-line marketing, propagaci, prezentaci společnosti, webové prezentace a zajišťuji pohodovou komunikaci s hosty.

 

V současnosti oba nadále pracujeme na přípravě dalších projektů.

 

A další – protože vše nemůžeme dělat pouze my, tak spolupracujeme ještě s dalšími odborníky, kteří nám významně pomáhají.

A tak náš dík patří všem, kteří nám s projekty pomáhají.

 

Naše profesní životopisy najdete na Linkedin – Klára & Pepan